Kamerbrief over voorlopig Kaderbrief Wlz 2020

Minister De Jonge stuurt een afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het voorlopig budgettair kader Wlz 2020 aan de Tweede Kamer.

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.