Kamerbrief over Gespecificeerde Toestemming Structureel

Minister Bruins informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek door het programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (GTS). Het programma GTS heeft gezocht naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijke oplossing voor de uitvoering van artikel 15a, lid 2 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

Bijlagen