Kamerbrief over toezeggingen (her)indicaties

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van het voorstel om in de Wlz de administratieve lasten te reduceren door het stoppen met herindicaties en in de ouderenzorg en één zorgprofiel en één tarief te hanteren.