Kamerbrief abonnementstarief hulpverlening

Minister De jonge informert de Tweede Kamer over het abonnementstarief dat per 2020 zal gaan gelden voor die algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Op 1 januari 2019 is het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo ingevoerd.