Factsheet bij 3e voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis

De 3e voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis beschrijft de inspanningen en resultaten in de 2e helft van 2019. Dit factsheet geeft hiervan een beknopte samenvatting.