Commissiebrief over abonnementstarief Wmo - Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over het abonnementstarief Wmo - Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT.