Aanbiedingsbrief bij verslag Informele Videoconferentie voor EU Sportministers

Minister Van Rijn stuurt de Tweede Kamer het verslag aan van de informele videoconferentie voor EU Sportministers op 21 april jl. over de gevolgen van COVID-19 voor de sportsector. 

Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.