Wetsvoorstel Wet ambulancevoorzieningen

Voorstel van wet houdende regels inzake de organisatie, beschikbaarheid en kwaliteit van ambulancevoorzieningen (Wet ambulancevoorzieningen).