Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op draaiboek triage tijdens fase 3 COVID-19

Minister Van Ark beantwoordt vragen over de reactie van het kabinet op het ‘Draaiboek triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’.

Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie op draaiboek triage tijdens fase 3 COVID-19 ( PDF | 8 pagina's | 472 kB )