Kamerbrief en memorie van antwoord voorstel wet Tijdelijke bepalingen notificatieapplicatie bij de bestrijding covid-19 en voorkomen van misbruik

Minister De Jonge stuurt de memorie van antwoord over voorstel van wet houdende Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19). 

Kamerbrief en memorie van antwoord voorstel wet Tijdelijke bepalingen notificatieapplicatie bij de bestrijding covid-19 en voorkomen van misbruik (PDF | 59 pagina's | 3 MB)