Nota naar aanleiding van het verslag bij wijziging Wvggz en Wzd

Nota naar aanleiding van het verslag bij de wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) om de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen.