Nota van wijziging bij Wvggz en Wzd

Nota van wijziging bij de wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg  (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) om de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen.