Aanbiedingsbrief met afschrift brief Landelijke Huisartsenvereniging

Minister Van Ark (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de brief die zij naar de LHV en meerdere organisaties heeft gestuurd over openbare jaarverantwoording zorgaanbieders eerstelijnszorg.