Kamerbrief over definitief kader Wlz 2022

Minister De Jonge (VWS) stuurt de definitieve kaderbrief Wet langdurige zorg (Wlz) 2022 naar de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de minister van VWS voor ieder kalenderjaar het bedrag vast dat in dat kalenderjaar beschikbaar is voor op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) verzekerde zorg. 

Kamerbrief over definitief kader Wlz 2022 (PDF | 6 pagina's | 337 kB)