Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over de pilot om zorgexpats aan te trekken

Minister Helder (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen van het lid Goudzwaard (JA21) over de pilot om zorgexpats aan te trekken als deel van de oplossing tegen de personeelstekorten in de zorg later komen dan gebruikelijk.