Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie van agenda Goed bestuur in de zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer per brief haar beleidsreactie op de evaluatie van de agenda Goed bestuur in de zorg. Dit gaat over de kwaliteit van bestuur en toezicht in de zorg. Bij de brief van de minister is in hetzelfde document de reactie van de klankbordgroep op de evaluatie gevoegd.

Kamerbrief met beleidsreactie op evaluatie van agenda Goed bestuur in de zorg (PDF | 21 pagina's | 1,1 MB)