Aanbiedingsbrief onderzoek tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt het rapport 'Onderzoek tandheelkundige zorg Wlz' naar de Tweede Kamer. Wlz staat voor Wet langdurige zorg.

Aanbiedingsbrief onderzoek tandheelkundige zorg voor Wlz-cliënten (PDF | 1 pagina | 69 kB)