Uitstelbrief op Kamervragen over bericht dat Diakonessenhuis bedrijfjes begint in joint-venture met medisch specialisten

Minister Kuipers (VWS) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht dat het Diakonessenhuis bedrijfjes begint in joint-venture met medisch specialisten later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft de vragen gesteld.