Kamerbrief over antwoorden op vragenlijst VN-verdrag Handicap

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap over de initiële rapportage van Nederland over het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Kamerbrief over antwoorden op vragenlijst VN-verdrag Handicap (PDF | 1 pagina | 81 kB)