Onderhandelaarsakkoord wijkverpleging 2019 t/m 2022

Akkoord met afspraken over de toekomst van de wijkverpleging. Er zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van regeldruk en er wordt €20 miljoen geïnvesteerd in de kwaliteit. Ook komt over een periode van 4 jaar € 435 miljoen extra beschikbaar.

De afspraken zijn gemaakt tussen:

  • Ministerie van VWS; 
  • Brancheorganisaties Actiz en BTN; 
  • Patiëntenfederatie Nederland;
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG);
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN);
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN).