Hoe kunnen we zorggegevens beter toegankelijk maken?

Zorginstituut Nederland heeft een praktijktoets FAIR Data & Personal Health Train uitgevoerd. In een ‘echte’ operationele zorgomgeving is kennis en ervaring opgedaan met deze nieuwe concepten. Wat houden die in, en wat dragen ze bij aan betere zorg?