Visual aanpak arbeidsmarkttekort zorgsector

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de commissie Werken in de Zorg afgesproken nauw op te trekken bij het terugdringen van de arbeidsmarkttekorten.  Deze visual gaat in op de aanpak van het arbeidsmarkttekort in de zorgsector.