Wijzigingen Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) per 1 juli 2020

Door een wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) is het beroep van klinisch technoloog, na een positieve evaluatie van een tijdelijk experiment op grond van artikel 36a van de Wet BIG, opgenomen in artikel 3 van de Wet BIG. Dit betekent dat klinisch technologen bevoegd zijn om een aantal van de in de wet BIG genoemde zogenaamde 'voorbehouden handelingen' zelfstandig uitvoeren en tevens de wettelijke beschermde beroepstitel van klinisch technoloog voeren.

Deze wijziging van de Wet BIG zal per 1 juli 2020 in werking treden. Met het inwerking treden van deze wet op 1 juli 2020 verloopt tevens het experiment.

Nu de techniek in de gezondheidszorg een steeds belangrijker rol speelt, is er behoefte aan professionals die op het grensvlak van techniek en zorg kunnen opereren. De klinisch technoloog is een professional die complexe technisch-medische handelingen verricht in de directe patiëntenzorg. Hij is in staat om technologie adequaat en veilig in te zetten voor de diagnose en behandeling van individuele patiënten, nieuwe vormen van diagnostiek en behandeling te ontwikkelen, heeft inzicht in het functioneren van het menselijk lichaam en kan dit combineren met kennis van de mogelijkheden en de begrenzingen van technologie.

Tevens zal per 1 juli 2020 het tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist in werking treden. Dit betekent dat mondhygiënisten die staan ingeschreven in het tijdelijk register van het CIBG als geregistreerd-mondhygiënist, vanaf die datum zelfstandig bepaalde aangewezen voorbehouden handelingen mogen uitvoeren. Het gaat om een experiment voor een periode van 5 jaar. Mondhygiënisten kunnen vanaf 1 april 2020 een aanvraag voor registratie indienen bij het CIBG.

Om het experiment zo goed mogelijk te laten verlopen hebben de beroepsverenigingen van tandartsen (KNMT en ANT) en mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) gezamenlijk samenwerkingsafspraken opgesteld.

Tijdens en na afloop van het experiment wordt het experiment geëvalueerd door Maastricht UMC+. Het experiment is geslaagd als dit leidt tot doelmatige inzet van geregistreerd-mondhygiënisten en tandartsen waarbij de kwaliteit voor de patiënt niet in het geding is. Voor de bewezen effectieve handelingen kan dan worden bekeken of er een definitieve zelfstandigheid toegekend zal worden aan de geregistreerd-mondhygiënist.