Voortgangsrapportage project wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen

Minister De Jonge meldt de stand van zaken van het project wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen.

Voortgangsrapportage project wachtlijsten en capaciteit verpleeghuizen (PDF | 11 pagina's | 664 kB)