Lijst met zorgberoepen die in aanmerking komen voor prioriteitstesten

De lijst met zorgberoepen is een hulpmiddel bij het maken van een afspraak voor testen op corona met prioriteit. De lijst verduidelijkt welke beroepen of functies in aanmerking komen. Deze lijst is niet volledig. 

Het is dus niet zo dat alleen beroepen op die lijst in aanmerking komen voor voorrang. Ook  zorgmedewerkers met een beroep dat op géén van beiden lijsten staat kunnen gebruik maken de prioriteitsregeling. Natuurlijk geldt wel dat zij aan de voorwaarden moet voldoen. Zij moeten bijvoorbeeld klachten hebben. En zij geven essentiële zorg die zonder hen geen doorgang kan vinden. Dat geldt net zo goed voor de beroepen en functies die wel genoemd staan op de lijst. 

Zorgmedewerkers die hun beroep op de lijst zien staan van beroepen die niet in aanmerking komen, kunnen geen gebruik maken van de regeling.