Instructie beschermingsmiddelen en zelftests mantelzorgers en pgb

Mantelzorgers en pgb-gefinancierde zorgverleners kunnen bij hun werk gebruikmaken van persoonlijke beschermingsmiddelen of mondneuskapjes. Cliënten kunnen onder voorwaarden gebruik maken van gratis zelftests. In deze instructie staat wanneer zorgverleners persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen aanvragen. En wanneer cliënten zelftests kunnen aanvragen.