Beslisnota bij Kamerbrief over toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over toekomstige organisatie van zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen (PDF | 4 pagina's | 3,1 MB)