Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp

In deze leidraad zet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uiteen wat zij verwacht van zorgaanbieders in situaties waarin er (mogelijk) risico's ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en cliënten.

Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp (PDF | 3 pagina's | 88 kB)