Antwoorden op vragenlijst VN-verdrag Handicap

Antwoorden op vragen van het Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap over de initiële rapportage van Nederland over het Internationaal Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Antwoorden op vragenlijst VN-verdrag Handicap (PDF | 31 pagina's | 494 kB)