Verspilling in de langdurige zorg

Literatuuronderzoek naar wetenschappelijke gegevens over verspilling in de langdurige zorg.