Verbeterplan Trekkingsrecht PGB

Als gevolg van de problemen die ontstaan zijn met de uitbetalingen aan zorgverleners is er besloten om te werken met ambtshalve toekenningen van budgetten en ambtshalve goedkeuring ZOK's.