Vooronderzoek Financiële Gevolgen van de Hervorming Langdurige Zorg voor Langdurig Zorggebruikers

Per 1 januari 2015 is de organisatie van de zorg voor langdurig en chronisch zieken en ouderen veranderd: de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). Het ministerie van VWS heeft aan het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd wat de mogelijkheden zijn om in kaart te brengen wat de financiële gevolgen van de HLZ zijn voor langdurig zorggebruikers.