Rapportage Wachtlijsten in de Wlz

Dit onderzoek geeft meer inzicht in de factoren die bepalend zijn voor het ontstaan van de wachtlijst, de wachttijd en de mate waarin cliënten er zelf voor kiezen om op een wachtlijst te staan. Het onderzoek richtte zich op de perspectieven van de cliënt, diens mantelzorger, de zorgaanbieder en het zorgkantoor.