Evaluatie extra middelen zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering

Vanaf 2016 zijn binnen het programma 'Waardigheid en Trots' extra middelen beschikbaar gesteld om te stimuleren dat zorgaanbieders extra aandacht hebben voor zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering. Dit rapport evalueert de inzet van deze middelen door zorgaanbieders.