Voortgangsrapportage ruimte voor verpleeghuizen

Rapportage over de voortgang van de projecten uit het programma Ruimte voor verpleeghuizen. Dit programma maakt onderdeel uit van het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'.