4e voortgangsrapportage 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'

Dit document beschrijft de voortgang van het plan 'Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen'. Dit plan heeft tot doel om de kwaliteit van de verpleegzorg in Nederland te verbeteren.