Themadossier AVG

Informatie over de diverse thema’s binnen de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Themadossier AVG (PDF | 21 pagina's | 549 kB)

Dit rapport hoort bij informatie over de AVG van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld voor directies, concernorganisaties en koepelorganisaties in de zorg, maar kan ook voor andere overheidsinstellingen, burgers en bedrijven interessant zijn.