Monitor 'Contractering wijkverpleging 2018'

Deze monitor brengt de zorginkoop van wijkverpleging in kaart voor het jaar 2018. Ook wordt er terug gekeken op de (bij)contractering 2017. Het algemene beeld is, dat het veld er nog steeds in slaagt om aan de zorgbehoefte te voldoen. Dat is een grote prestatie, gezien de toename van de zorgvraag en het tekort aan verpleegkundig personeel.