Kwetsbaar en eenzaam?

Dit rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) gaat in op de achtergronden van eenzaamheid en de verschillende factoren die gevoelens van eenzaamheid beïnvloeden in met name de tweede levenshelft.