Participeren in partnerships

Dit rapport reflecteert op de samenwerking van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het zorgveld. Het rapport doet dit aan de hand van 4 beleidsprogramma's van VWS: 'Sneller Beter', 'In voor zorg!', 'Experiment Regelarme Instellingen' en 'Waardigheid en Trots'.