Een onderzoek naar het verminderen van administratieve lasten in de verantwoording van jeugdhulpaanbieders aan gemeenten

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in welke factoren de mate van administratieve lasten verklaren in termen van verantwoordingseisen bij jeugdhulp-aanbieders in drie jeugdhulpregio’s, en wat daarbij het effect is van hoofd- en onderaannemerschap.