Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde bij sluiting van SEH's van HMC Bronovo en/of HMC Westeinde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de gevolgen berekend van sluiting van de ziekenhuizen Bronovo en Westeinde voor de bereikbaarheid van locaties voor spoedeisende hulp (SEH's) en locaties acute verloskunde.