Uitvoeringstoets: Integrale zorg voor Wlz-cliënten

Analyse door de Nederlandse Zorgautoriteit van de macro-effecten en een voorstel voor een bekostigingsmodel voor Wlz-behandeling en aanvullende zorgvormen. Wlz staat voor Wet langdurige zorg.