Uitvoeringstoets Behandeling: Toegang tot de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis

Analyse door de Nederlandse Zorgautoriteit van de impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz ggz. Wlz ggz staat voor geestelijke gezondheidszorg vanuit de Wet langdurige zorg.