Tweede tussenrapportage - Monitoring & Registratie Verward Gedrag

Deze tussenrapportage beschrijft de stand van zaken van de implementatie van de landelijke afspraken binnen de ambulancesector met betrekking tot de registratie van ambulancezorg aan personen met verward gedrag door Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s).