Monitoring en evaluatie pilots ‘niet-RAVvervoer personen met verward gedrag’ over de periode mei 2017 tot december 2018

Het beeld dat uit de interviews ontstaat is dat de politie niet substantieel minder ritten rijdt, maar door de inzet van alternatief vervoer wel minder tijd kwijt is om mensen met verward gedrag naar passende zorg toe te leiden.