Tussenevaluatie maatregelen preventie in het zorgstelsel

In deze ‘Tussenevaluatie’ worden de ontwikkelingen rondom de in 2016 ingevoerde maatregelen en de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie in het zorgstelsel beschreven. Deze maatregelen zijn: het stimuleren van preventie op nationaal bestuurlijk niveau, het bieden van informatie over de maatregelen via het Digitaal Loket, het bieden van ondersteuning aan het veld door het Preventieteam, een gedeeltelijke vergoeding van de coördinatiekosten via een ‘Subsidieregeling preventiecoalities’ en de evaluatie ‘Preventie in het zorgstelsel’.