Sterke gezinshuizen – een natuurlijk gezinssysteem waar kwetsbare jeugdigen zich veilig en thuis voelen

Koersdocument van een kerngroep Jeugdzorg Nederland, Gezinshuis.com, de VNG, het OZJ, BGZJ, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en het NJi. Dit koersdocument zal de komende tijd door betrokken partijen worden uitgewerkt tot een concreet plan.