Evaluatieonderzoek Maatwerk in de Wlz-zorg thuis

Onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen om intensieve zorg thuis voor (ernstig) gehandicapten beter te laten aansluiten bij wat zij nodig hebben (zorgbehoefte). Deze zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).