De inzet van applicatie(s) en infrastructuur in de wijkverpleging

Rapport over de eisen en wensen voor digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens in de wijkverpleging.